Prawo cywilne

W SPRAWACH CYWILNYCH WARTO ZAUFAĆ PROFESJONALISTOM

 

Prawo cywilne, choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, reguluje niemal każdy aspekt życia. O ile samodzielne zawieranie prostych umów nie musi sprawiać problemów, o tyle sprawy o zapłatę, czy związane z obrotem nieruchomościami, należy skonsultować ze specjalistą.

 

Naszym Klientom pomagamy niemal we wszystkich sprawach zakresu prawa cywilnego. Wspieramy w dochodzeniu roszczeń z różnego typu umów, prowadzimy sprawy spadkowe, przygotowujemy projekty niezbędnych dokumentów, a w razie potrzeby towarzyszymy w negocjacjach.

 

Bezpieczeństwo prawne naszych Klientów jest naszym priorytetem. Wierzymy w siłę sprawnej komunikacji. Pozostajemy do stałej dyspozycji, a w razie potrzeby dokładnie wyjaśniamy każdą prawną zawiłość.

 

W sprawach z zakresu prawa cywilnego zapewniamy m.in.:

  • reprezentację i uczestnictwo w negocjacjach,
  • pomoc prawną na tle spraw z zakresu ochrony własności,
  • prowadzenie spraw odszkodowawczych,
  • wsparcie w sprawach o zapłatę,
  • reprezentację w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów, w tym w szczególności z umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane lub remont, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy pożyczki, umowy spółki cywilnej, umowy franczyzy i umowy ubezpieczenia,
  • prowadzenie spraw spadkowych,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów pism procesowych, umów, porozumień i listów intencyjnych,
  • doradztwo i pomoc prawną konsumentom, w tym w szczególności w zakresie postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej,
  • wsparcie w transakcjach obrotu nieruchomościami.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE TO NASZA DOMENA

Wiemy, że nawet pozornie podobne problemy mogą okazać się bardzo różne. Nie działamy automatycznie. Dokładnie analizujemy każdą powierzoną nam sprawę i wybieramy najbardziej optymalne rozwiązania.