Polityka prywatności

Prywatność oraz bezpieczeństwo danych osobowych Klientów SKORYCKI Kancelaria Adwokacka jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego zachęcamy do poświęcenia chwili na zapoznanie się z zasadami na jakich przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej działalności oraz witryny internetowej www.skorycki.com

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sergiy Skorycki Kancelaria Adwokacka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 522-290-01-49, REGON: 146535110, adres siedziby: ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych SKORYCKI Kancelaria Adwokacka działa zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

Kontakt z Administratorem

Kontakt ze SKORYCKI Kancelarią Adwokacką możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
 • poprzez e-mail: biuro@skorycki.com
 • telefonicznie: +48 692 577 949

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy pomocy prawnej lub podejmowania czynności obrończych przed zawarciem umowy pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz kontaktu w związku z wykonaniem zawartej umowy, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu SKORYCKI Kancelarii Adwokackiej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu SKORYCKI Kancelarii Adwokackiej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta, dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, ustalania konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również, w sytuacji, w których interes Klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu SKORYCKI Kancelarii Adwokackiej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Kategorie Przetwarzanych Danych Osobowych

SKORYCKU Kancelaria Adwokacka przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane służące potwierdzeniu tożsamości, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia;
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
 • dane identyfikacji podatkowej;
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli wymaga tego charakter świadczonych usług;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne w związku ze świadczonymi usługami;
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej – jeśli wymaga tego charakter świadczonych usług;
 • dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli wymaga tego charakter świadczonych usług;
 • wizerunek – w zakresie prowadzonego w siedzibie w SKORYCKI Kancelarii Adwokackiej monitoringu wizyjnego.

Ponadto SKORYCKI Kancelaria Adwokacka może przetwarzać inne kategorie danych osobowych w granicach prawnie dopuszczalnych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

 

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty upoważnione przez Kancelarię, takie jak:

 • osoby wykonujące na rzecz SKORYCKI Kancelaria Adwokacka czynności na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
 • dostawcy usług IT;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe oraz poczty elektronicznej;
 • podmioty zajmujące się obsługą korespondencji;
 • podmioty świadczące usługi księgowe;
 • współpracujące z SKORYCKI Kancelarią Adwokacką inne kancelarie prawne;
 • inne strony procesowe oraz organy prowadzące postępowanie.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (art. 16. RODO);
 • usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO) – w tym miejscu informujemy, że Państwa dane nie będą przez nas profilowane oraz przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Niektóre z powyższych uprawnień mogą nie przysługiwać w związku ze świadczeniem usług prawnych przez SKORYCKI Kancelarię Adwokacką.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Gdyby miało to nastąpić, zostaną Państwo o tym wyraźnie poinformowani.

 

Prawo do wniesienia skargi

W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka Prywatności strony www

 1. Niniejszy rozdział określa zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych, będących użytkownikami strony internetowej https://www.skorycki.com
 2. Jeżeli posiadają Państwo konto na naszej witrynie internetowej (e-kancelaria), to przetwarzamy Państwa dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez SKORYCKI Kancelarię Adwokackę, o czym była mowa w rozdziale Kategorie Odbiorców.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług SKORYCKI Kancelaria Adwokacka świadczonych drogą elektroniczną,
 • przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa.
 1. Na naszej stronie internetowej zostało wdrożone szyfrowanie danych oraz wprowadzono procedurę kontroli dostępu, dzięki czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

 

Polityka cookies strony www

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
 2. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny https://www.skorycki.com oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
 3. Witryna internetowa https://www.skorycki.com używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
 4. Nasza witryna intermetowa https://www.skorycki.com zasadniczo stosuje dwa typy plików cookies:

 

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny https://www.skorycki.com; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania witryny https://www.skorycki.com przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

 

 1. Serwisy obce, do których niekiedy odsyła witryna https://www.skorycki.com, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych, a także polityką prywatności i polityką cookies tych serwisów.
 2. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
 3. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików, polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na indywidualne konto użytkownika. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 4. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
 • Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

 • Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

 • Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

 • Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

 • Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.