Pomoc konsumentom

PRAWA KONSUMENTÓW NIESTETY NIE ZAWSZE SĄ PRZESTRZEGANE. ZDARZAJĄ SIĘ PRZYPADKI, W KTÓRYCH NIEUCZCIWI PRZEDSIĘBIORCY POSŁUGUJĄ SIĘ NP. NIEZGODNYMI Z PRAWEM WZORCAMI UMÓW. DLA KONSUMENTA TAKIE DZIAŁANIA MOGĄ MIEĆ POWAŻNE KONSEKWENCJE FINANSOWE. PRZY WSPARCIU EKSPERTÓW MOŻNA ICH UNIKNĄĆ.

DLA KOGO?

 

Pomoc prawną oferujemy wszystkim konsumentom, którzy potrzebują doradztwa w zakresie zakupu towarów, usług, czy nieruchomości, jak również na etapie zawierania umów. Konsumentów wspieramy także w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i wymiany przedmiotu umowy.

 

Prowadzimy również sprawy o ogłoszenie upadłości osób fizycznych, czyli tzw. upadłość konsumencką. Zapewniamy kompleksowe doradztwo w tym zakresie, z uwzględnieniem wad i zalet takiego rozwiązania.

CO ROBIMY?

  • kompleksowo prowadzimy postępowania dot. tzw. upadłości konsumenckiej,
  • doradzamy konsumentom przy zawieraniu umów i w procesach reklamacyjnych,
  • przygotowujemy i opiniujemy niezbędne dokumenty,
  • prowadzimy spory w przedmiocie naruszeń praw konsumentów.

DLACZEGO MY?

 

  • szeroka wiedza w zakresie prawa konsumenckiego,
  • wytrwałość w poszukiwaniu najoptymalniejszych możliwości,
  • profesjonalizm i efektywność,
  • pełna odpowiedzialność za wdrażane rozwiązania,
  • indywidualne podejście do sprawy.