Sergiy Skorycki

Adwokat

Mec. Sergiy Skorycki wspiera Klientów kancelarii w sprawach gospodarczych i karnych gospodarczych.

 

Ważnym obszarem jego aktywności zawodowej jest również działalność na rzecz organizacji pozarządowych. W ramach współpracy z fundacjami m.in. od 2014 r. udziela porad prawnych cudzoziemcom i cudzoziemkom, zapewniał prawną obsługę projektów, np. „Dobry start w zasięgu ręki!”, „Pracuj w Polsce. Wsparcie cudzoziemców na rynku pracy”. Jest współautorem raportu pt. „Polacy na Wschodzie a Polityka migracyjna RP. Diagnoza i propozycje zmian”.

 

Adwokat Skorycki doświadczenie w zakresie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym z kapitałem zagranicznym zdobywał od 2009 r. Początkowo w spółkach międzynarodowych i kancelariach, zaś od 2013 roku w ramach własnej działalności doradztwa gospodarczo-prawnego, która w 2017 r. została przekształcona w kancelarię adwokacką.

 

Urodził się na Ukrainie. Prawo ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jako stypendysta rządu RP dla cudzoziemców polskiego pochodzenia. 

 

Native speaker języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Moje specjalizacje: